Våra kontaktuppgifter som QR-kod
Våra kontaktuppgifter som QR-kod. Scanna och spara i mobilen!

info@maxdialog.se  08-83 33 00

Originalmallar

BeachFlag

BeachFlag

BeachFlag 450 / 350 / 230

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

Dummy PDF

Dummy PSD

BeachFlag 450

87 x 390 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

BeachFlag 350

80 x 275 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

BeachFlag 230

45 x 175 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

BeachFlag Basic 400 BeachFlag Basic 300

BeachFlag Basic 

Förhandsvisning

System

Bildyta inkl
mastficka

Mac & PC

PDF

Dummymall

BeachFlag Basic 400 originalmallar

BeachFlag Basic 400

76 x 350 cm

InDesign IDML

PDF

PDF  /  IDML

BeachFlag Basic 300 originalmall

BeachFlag Basic 300

46 x 247,5 cm

InDesign IDML

PDF

PDF  /  IDML

BeachWing

BeachWing 450 / 350 / 230

System

Bildyta inkl mastficka

Mac & PC

PDF

Dummy

Förhandsvisning

BeachWing 450

84 x 390 cm

InDesign IDML

PDF

PDF

Info

BeachWing 350

82 x 288 cm

InDesign IDML

PDF

PDF

Info

BeachWing 230

51 x 180 cm

InDesign IDML

PDF

PDF

Info
New BeachSign

BeachSign 450 / 350 / 230

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

Dummy

Dummy

BeachSign 450

115 x 320 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

BeachSign 350

87 x 237 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

BeachSign 230

50 x 153 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

FlagSign

FlagSign 350 / 250

System

Bildyta

Mac & PC

PDF

Dummy

Dummy

FlagSign 350

80 x 310 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

FlagSign 250

80 x 200 cm

InDesign IDML

PDF

PDF Info

Photoshop Info

Frågor kring originalmallarna?

Kontakta oss på info@maxdialog.se eller telefon 08-83 33 00

Maxdialog - för expo, event, sport & butik

Displaylösningar & print för expo, event, sport & butik.

Om oss      info@maxdialog.se      08-83 33 00      Bällstaågatan 24, Bromma, Stockholm